Αισθητήρας Ροής Νερού

Αισθητήρας για έλεγχο της κανονικής ροής του νερού στο δοχείο τοποθέτησης των ηλεκτροδίων για ασφαλή μέτρηση των παραμέτρων.

Δίνει κατάλληλο σήμα στα όργανα μέτρησης ή στην αντλία για stop/alarm όταν δεν υπάρχει ροή του υγρού που ελέγχεται. Λειτουργία με κατάλληλο μαγνητικό φλοτέρ.

Συνδέσεις για 4×6 και 8×12 σωληνάκια. Στεγανά: FPM.

Κωδικός: E.Flowcheck Κατηγορία:

Αισθητήρας για έλεγχο της κανονικής ροής του νερού στο δοχείο τοποθέτησης των ηλεκτροδίων για ασφαλή μέτρηση των παραμέτρων του νερού.

Δίνει κατάλληλο σήμα στο όργανο μέτρησης ή στην αντλία για stop/alarm όταν δεν υπάρχει ροή του υγρού που ελέγχεται.

Λειτουργία με κατάλληλο κόκκινο μαγνητικό φλοτέρ.

Κατάλληλη για θερμοκρασίες έως 40° C.

 

Συνδέσεις Σώμα
Στεγανά
4×6 και 8×12
Πλέξιγκλας FPM

 

Συνδυάζεται άριστα με όλα τα όργανα μέτρησης για pH, Αγωγιμότητα, Redox, Ελεύθερο Χλώριο, Θολότητας και όλες τις ηλεκτρομαγνητικές δοσομετρικές αντλίες της εταιρείας μας.

Ζήτηση Προσφοράς

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να λάβετε μία προσφορά ή περισσότερες πληροφορίες για τo προϊόν.