Χλωριώτες για Πόσιμο και Βιομηχανικό Νερό

  Χλωριωτές για Απολύμανση Πόσιμου Νερού

  Συστήματα χλωρίωσης για απολύμανση πόσιμου και μη πόσιμου νερού.
  Κατάλληλα για ιδιωτική ή δημόσια χρήση.
  Τροφοδότηση του χλωρίου με σταθερή, αναλογική ή αυτόματη παροχή.

   

  Γενικά

  Η παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών στο νερό είναι γνωστό σε όλους μας και η ανάπτυξή τους ευνοείται από παράγοντες, όπως είναι το ουδέτερο pΗ, η παρουσία οργανικής ύλης που είναι η τροφή τους, καθώς και η ύπαρξη θρεπτικών συστατικών, όπως το άζωτο και ο φωσφόρος.

  Εξαιτίας του πολύ μικρού μεγέθους τους οι μικροοργανισμοί είναι δύσκολο να απομακρυνθούν πλήρως από το νερό μόνο με φυσικοχημικές διεργασίες, όπως είναι η φίλτρανση, καθίζηση και η διήθηση, οπότε για να διασφαλισθεί η απουσία τους στο νερό απαιτείται η απολύμανσή του.

   

  Η χλωρίωση του νερού είναι από τις παλαιότερες μεθόδους απολύμανσης του νερού και ειδικότερα του πόσιμου νερού. Το χλώριο σκοτώνει μικροοργανισμούς και βακτήρια και μας προστατεύει από ασθένειες όπως η χολέρα και ο τύφος κα.

  Στις περισσότερες χώρες το χλώριο χρησιμοποιείται ως το κύριο απολυμαντικό. Το χλώριο έχει πολλά πλεονεκτήματα συμπεριλαμβανομένων του φτηνού του κόστους, της αποτελεσματικότητας του καθώς και της ευκολίας μετρήσεως του τόσο στο εργαστήριο επίπεδο όσο και στο πεδίο.

  Ένα επιπλέον αλλά εξίσου σημαντικό πλεονέκτημα είναι το υπολειμματικό χλώριο το οποίο παρεμποδίζει τυχόν επιμολύνσεις κατά την διάρκεια διανομής, μεταφοράς και αποθήκευσης του νερού.

   

  Συσκευές Χλωριώσεως

   • Απλές: Σταθερής παροχής με παράλληλη σύνδεση στην αντλία της γεώτρησης.
   • Ροοαναλογικές: Προσθήκη χλωρίου ανάλογα με την παροχή του νερού.
   • Auto-Redox: Αυτόματες με μέτρηση του οξειδoαναγωγικού δυναμικού Redox.
   • Auto-Chlorine: Αυτόματες με μέτρηση του υπολειμματικού χλωρίου.

  Προβολή όλων των 7 αποτελεσμάτων